Nhiều bất cập ở đường bao biển Bãi Cháy | QTVDu khách và ngay cả người dân Hạ Long gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe để tắm biển tại Khu du lịch Bãi Cháy. Và khi tìm được rồi…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply