21 thoughts on “NHẢY SÔI ĐỘNG – NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG – CLB THÔN THỌ ĐA

  1. Xin lỗi các bạn nhé đây là CLB mình chi là vui dèn luyện skh và cổ vũ phong chào ngày càng di Lên, chứ CLB mình ngày đi làm mỗi người một vc tối về da sân kho thôn tập cho vui và khỏe thôi, mỗi khi thôn bạn mời đi dạo lưu là đi chứ, k có thưởng phạt dì, có bạn nào cảm thấy k vừa ý thì góp ý kiến, chứ đừng noi những lời k hay nhé, xin cảm ơn các bạn vào cổ vũ phong chào nông nông thôn thọ đa Quê hương tôi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *