Nhật Ký số 1550 đến 1586, LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA nơi LINH HỒN TÔI, của Thánh Maria Faustina Kowalska.Nhật Ký từ số 1550 đến 1586.
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA nơi LINH HỒN TÔI, của Thánh Maria Faustina Kowalska.
CHUYỂN NGỮ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC.
NGƯỜI ĐỌC: Kim Hà và các cộng sự.
DỊCH TỪ BẢN TIẾNG ANH: Diary Divine Mercy in My Soul, Saint Maria Faustina Kowalska.
GIỮ BẢN QUYỀN VÀ XUẤT BẢN: Marians of the Immaculate Conception, Stockbridge, Massachusetts 01263, USA. Năm 2001.
SÁCH TIẾNG VIỆT:
Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa nơi Linh Hồn Tôi, Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska.
Hiệu Sách Regina: 1900 Gran Ave,Carthage, MO 64836, USA
NIHIL OBSTAT: 1/8/2002, Barnabas M. Nguyễn Đức Thiệp, CMC. Censor Deputatus.
IMPRIMATUR: 23/10/2002, Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *