7 thoughts on “Nhạc Thiền – Khai Mở Trí Tuệ, Sức Khỏe Bình An & Tĩnh Tâm Mỗi Ngày

  1. "VẠN VẬT SINH LINH SẼ HÓA KIẾP VÀ SẼ TRỞ VỀ CÁT BỤI LÀ MỘT CÁT BỤI THOI NÊN KIM THIỀN TÂM YÊU NGƯỜI"

  2. "YÊU NGƯỜI YÊU MUÔN LOÀI MUÔN THÚ YÊU VẠN VẬT SINH LINH NHƯNG MUÔN LOÀI MUÔN THÚ VẬN VẬT SINH LINH KHÔNG CÓ YÊU HUYỀN TRANG BUỒN ÐI THỈNH KINH LUÔN"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *