Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh: 20 Năm, Gần 2000 Giáo Trình Dành Cho Sinh ViênQua 20 năm phát triển, NXB ĐHQG-HCM đã tạo dựng thương hiệu, vị thế là nhà xuất bản hàng đầu về xuất bản giáo trình đại học, sau đại học, với trên 13.800 xuất bản phẩm. Trong đó, hơn 1.994 giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ của ĐHQG-HCM và các trường cao đẳng, đại học khu vực phía Nam. NXB ĐHQG-HCM còn là địa chỉ tin cậy để tác giả là các nhà khoa học danh tiếng lựa chọn.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *