Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm giám khảoCuộc thi truyện ngắn chủ đề Một nửa lắp đầy thế giới do nhà xuất bản Văn hóa – văn nghệ tp HCM tổ chức đã kết thúc. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một thành viên BGK. Buổi lễ phát giải ngày 20/10/2019 tại đường sách TP HCM.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *