Ngoại tâm thu: Tiếp cận và xử trí [Tim mạch 16/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Tiếp cận và xử trí Ngoại tâm thu
Giảng viên: TS.BS. Trần Song Giang, Viện Tim mạch Trung ương.
Video được phát trực tiếp trên Fanpage Bộ môn tim mạch, Đại học Y Hà Nội

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

One thought on “Ngoại tâm thu: Tiếp cận và xử trí [Tim mạch 16/25]

  1. Thật tuyệt vời bài giảng của tiến sĩ.sau khi xem clip này, tôi là một thường dân nhưng hiểu nhiều về cấu tạo, hoạt động và các bệnh của tim .xin cám ơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *