26 thoughts on “Nghệ sĩ Vũ Linh tái hiện vai Vịnh trong Hòn vọng phu

  1. mong a luôn khoẻ và sẽ có những sản phẩm mới , cho khán giả ,, như ngũ tử tư phat sở …… tân tâm ky ……. Nhưng sao e k thể tìm đc 2 vở CL này trên các trang mạng vậy a ?? chỉ xem đc trich đoan ngắn ,,,

  2. tìm đc người có thể thay thế a VL thật sự k thể nào ,, đặc biệt là điệu bộ cl hồ quãng thì càng k thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *