21 thoughts on “Nghệ sĩ TUẤN ANH Xuất sắc với bài VÕ ĐÔNG SƠ BẠCH THU HÀ

  1. Sửa lời bài ca kinh điển của soạn giả Viễn Châu luôn? Pó tay. Ban nhạc không vớt thì rớt mẹ hò nhứt của câu 2 rồi. Hát kiểu nầy thì anh Năm Thanh Tuấn thua là cái chắc.

  2. Bài hát này chú ngày xưa ca thi chuông vàng rần 30 mấy năm rồi nè. Mà bây giờ chú hát lại nghe vẫn còn hay…

  3. Tuấn Anh hát rất hay có hơi hám của ns Minh cảnh! Chúc các ns luôn mạnh khỏe để phục vụ, cảm ơn người đã post lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *