15 thoughts on “Nghệ Sĩ Tài Danh | MINH VƯƠNG LỆ THỦY TRỌNG HỮU THANH TUẤN | Trước Giờ Lên Sóng Vầng Trăng 206!

  1. Con xin chúc mấy bác luôn luôn thật nhìu sức khoẻ để giữ mãi truyền thống cải lương Nam bộ ạ

  2. 2 ns Lê Thuy & Minh Vuong la cap diên cung nhau rât an y va lâu nam, nhung nhung bai ca va nhung tuông gây đuoc tiêng vang lon trong ca nuoc thi phai la cap diên Lê Thuy & Thanh Tuân. ns Thanh Tuân la Ông hoang va ns Lê Thuy la Ba hoang cua sân khâu cai luong…

  3. Xin chào các bạn 👋👋và mọi người mấy hôm nay các nghệ sĩ công tác chuẩn bị sắp tới sẽ diễn ( vâng trang co nhạc) day là những nghệ sĩ nổi tiếng dan anh dam chị không các bạn khi diễn không che chỗ nào cả tuyệt vời 👏👍💯💯💯

  4. Yêu cô Lệ Thủy và chú Minh Vương, chú Thanh Tuấn , chú Trọng Hữu yêu rất nhiều mong cô chú khỏe để đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *