5 thoughts on “Nghệ Sĩ Phương Thuý Về Quê Hương Hát ( Lễ Khánh Thành 4 Cây Cầu Từ Thiện ) bà con đông lắm rất vui

  1. Lễ khánh thành mà giống lề 18/5 vậy giống ban trị sư hòa.hảo vây đẳng ơi , có cậu gò tân lộc qua hát ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *