Nghệ sĩ Hồng Hạnh | Ngày Tắm Phật Quan Âm | Chùa Mẫn Xá-TP Bắc Ninh.Ai củng có một Đức tin cho mình, Hồng hạnh thì theo đạo phật, Hạnh tin vào Phật. Còn các bạn thì sao.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply