3 thoughts on “NGÀY TÀN của Sông Mê Kông đã đến báo hiệu đế chế Cộng sản SỤP ĐỔ

  1. Trung quốc ngăn sông mêkông khi đập tam Hiệp chứa nước quá nhiều bị vở thì dân Và tài sản trung quốc sẽ bị cuốn trôi ra biển chết như ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *