Múa thiết-bảng. Kỷ-niệm 74 năm ngày Nam-Bộ kháng-chiến 23-9-1945_ 23-9-2019Múa thiết-bảng. Kỷ-niệm 74 năm ngày Nam-Bộ kháng-chiến 23-9-1945 _ 23-9-2019
**Video sử-dụng nhạc của 2 kênh karaoke :
1)kênh karaoke : Cao Trần
2)kênh karaoke : Dlkara
Nam Bộ Kháng Chiến – Nhạc Beat Karaoke
(Xuất bản 1 thg 9, 2019)
1)Lời bài hát : Đoàn Vệ Quốc Quân Giải phóng quân Karaoke Giai phong quan Karaoke
(Xuất bản 24 thg 4, 2018)
Kênh Cao Trần
Tác giả: Phan Huỳnh Điểu
*Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi, Là có sá chi đâu ngày trở về.
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi, Ra đi ra đi thà chết chớ lui
ĐK : Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng, Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Giải Phóng quân, Ra đi ra đi theo hồn sông núi,
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi, Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay.
Đoàn quân Việt Nam có hay, Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần, Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
*Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi, Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi, Ra đi ra đi thà chết chớ lui
2)Lời bài hát ; Nam Bộ kháng chiến
kênh karaoke : Dlkara
Sáng tác : Tạ Thanh Sơn.
Mùa thu rồi ngày hăm ba, Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời, lời hoan hô, Dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền.
Thuốc súng kém, chân đi không, Mà lòng người giàu lòng vì nước
Nóp với gáo mang ngang vai, Nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung ba y ngang trời, Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền Một lòng nguyện với tổ tiên. Thề quyết thắng quân ngoại xâm!
Ta đem thân ta liều cho nước, Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào, Người dân Việt lắm chí cao. Thề quyết chống quân gian tham! Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước. Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời. Nền độc lập khắp nước Nam

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply