Mổ nội soi u xơ tử cung có hết được nhân xơ không? TS Nguyễn Thị Vân Anh tư vấnRất nhiều trường hợp được chỉ định cắt u xơ tử cung đều lựa chọn phương pháp nội soi thay vì phẫu thuật mở. Bởi vì mổ nội soi u xơ tử cung…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa