14 thoughts on “Mở Kinh Phật Sẽ Được Gia Hộ Sức Khỏe TÀI LỘC KÉO ĐẾN ÙN ÙN May Mắn Liên Tiếp

 1. Con nam mô thấp phương thường tru tam bảo
  Con nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Con nam mô a Di Đà Phật
  Con cầu ngày 20 an lành hạnh phúc con nam mô a Di Đà Phật

 2. 🙏🙏🙏 Nam mô a di đà phật
  🙏🙏🙏 Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  🙏🙏🙏 Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì cho con sớm trả được nợ nần và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
  🙏🙏🙏 Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát.

 3. ✔ Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  …..Nam Mô A Di Đà Phật…..
  …..Nam Mô A Di Đà Phật…..
  …..Nam Mô A Di Đà Phật…..

 4. Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CON cầu xin cho con nghiệp chướng tiêu chừ phước huệ tăng trưởng tư hành tinh tấn đến ngày lâm chung thân an niệm được đức phật a di tiếp dẫn đến nơi miền cực lạc Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

 5. Con niệm nam mô a Di Đà Phật . Con niệm nam mô a Di Đà Phật . Con niệm nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *