29 thoughts on “Mở hộp ROG Phone 2 bản thương mại

  1. Bản tencen 8g ram mà bảo bản thương mại, tinh tế làm càng ngày càng xuống dốc, ít ra thông tin chính xác là 1 điều cơ bản nhất

  2. Thông số thì ai chả biết. Quan trọng là trải nghiệm như nào thì chả nói. Mà hình như bên mobicity họ bán có 13t thôi mà

  3. Click zô vừa thấy mặt thằng này định tắt rồi, nhưng pause lại để cmt. Hy vọng thằng này nghỉ làm review tinh tế, xem đc nổi tới 10s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa