26 thoughts on “MINI WORLD TẬP 21*KHÁM PHÁ CHUNG CƯ 5 SAO CỦA YOUTUBER*CHUNG CƯ HIỆN ĐẠI*GUMBALL MINI WORLD

  1. Có ai thích ở chung cư 5 sao của Gumball không haha các thấy như thế nào
    7.000 cho chung cư DANGO nhé các bạn nhớ #fangumball

  2. Tôi vào map này của anh nấm xong tui chết lại hồi sinh ra cái chỗ nào í ức chế lắm mong anh nấm đọc được😟😟😟😟😟😟😟😟😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  3. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *