2 thoughts on “META.vn – Quạt cây điều khiển từ xa Tiross TS-951

  1. Cho hỏi quạt cây điều khiển từ xa Tiross TS-951 khi hỏng hóc có phụ tùng để thay thế không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *