3 thoughts on “MÁY XÚC ĐẤT CÁT 320B CẦN DÀI MỎ VỊT VÉT KÊNH

  1. Cool 😎 machine my friend thanks so much for sharing 🙏🙏🙏👍👍👍😎😎😎👏👏👏👍👍👍👍👍

  2. Máy xúc cần mõ vịt nạo vét kênh hiệu quả quá bạn ha . Máy này dùng ở miền Tây nhiều nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *