11 thoughts on “máy sủi khí ô xy – máy sục khí ô xy bể cá hàng nội địa Mỹ Zin Giá 350K

  1. Tính kiếm máy bãi mua xài mà thấy shop bán giá cao quá máy 350k + thêm cái biến điện 220>>110 100k nữa là 450k thui để cầm 320,k mua máy máy bây giờ cho khoẻ chạy điện 220v. 😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *