6 thoughts on “MÁY CẮT LÚA KUBOTA DC 70 CHẠY SỬ LÝ ĐẤT DẺO ĐẸP MẮT máy gặt đập Liên Hợp dc

  1. Cộng xích bên phải de lại dùng nó muốn rớt ga luôn kìa chạy thì khỏe lắm duộc xích cái chui xuống dưới xình bùng ko 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *