34 thoughts on “MÁY CẮT LÚA KUBOTA DC 105x CHẠY ĐẤT KHÔ QUÁ NHANH máy gặt đập Liên Hợp dc

  1. Класс, первый раз увидел как собирают рис

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *