6 thoughts on “Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng khi đi du lịch [Học tiếng Anh giao tiếp #7]

 1. 💗 Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề 💗
  ———————————————————————————————————————————————–
  ➤ Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả: http://bit.ly/PhuongphaphoctiengAnh
  ➤ Ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu (Mất gốc): http://bit.ly/NguAmCanBan
  ➤ Phát âm tiếng Anh chuẩn: http://bit.ly/PhatAmtiengAnhchuan
  ➤ Cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc PMS: http://bit.ly/CachhoctuVungtiengAnh
  ➤ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: http://bit.ly/TiengAnhgiaotiepcoban
  ➤ Cảm nhận học viên LANGMASTER: http://bit.ly/CamNhanHocVienLangmaster

 2. Cần phải học nhiều mới phát hiện họ dạy đôi khi còn sai cũng giống như SGK của GD VN ta vậy

 3. Dạy tào lao quá by credit nhưng in cash not by cash. I don't why you made a mistake like this" by cash or by credit' instead of in cash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *