LUYẾN SƠ CHAP 1 | HẠ BĂNG NHÓMTác giả: 莉莉君
Nguồn dịch: Hạ Băng Nhóm
Edit: T.THY
Trans: T.THY, Enmi
Nhạc trong video: Có chút ngọt ngào
Có gì không thể
Ngọt ngào

Xem truyện xong đừng quên cmt và subscribe Hạ Băng Nhóm để truyện được ra nhanh hơn

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

2 thoughts on “LUYẾN SƠ CHAP 1 | HẠ BĂNG NHÓM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa