10 thoughts on “LỜI BÁO TRƯỚC VỀ SỨC KHỎE – Mục sư Dương Quang Thoại – Tr. giảng 03.8.2019

  1. Xin mục sư nói về đề tài niềm tin giữa người công giáo và tin lành. Chúng ta bên tin lành nên làm gì khi người bạn đời mình bên công giáo?

  2. Dạ vâng.
    Thức ăn đường phố là ổ vi trùng.
    Nhưng hiện nay đáng buồn là nó đã du nhập xuống miền tây.
    Xem ra mấy đứa trẻ lại thik.

  3. Cảm tạ ơn Chúa! Cảm ơn mục sư đã dùng lời Chúa nhắc nhở mọi người và chính mình tôi. Nguyện lời Chúa là ngọn đèn soi chân anh em và chính ông cùng gia đình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *