Loại bỏ ký tự xuống dòng (Alt + Enter) trong ô excelHướng dẫn dùng hàm SUBSTITUTE loại bỏ ký tự xuống dòng. Gộp các hàng trong ô Excel thành 1 dòng. xóa ký tự xuống dòng excel. Xoa ky tu xuong dong Alt + Enter Excel
Hàm sử dụng: =SUBSTITUTE(Địa chỉ ô;CHAR(10);” “)
► Tải unikey mới nhất:
► Website:
► Facebook :
► Hãy SUBSCRIBE kênh này:

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

One thought on “Loại bỏ ký tự xuống dòng (Alt + Enter) trong ô excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *