Lập trình VBA tạo Userform chọn ngày (CALENDAR) với BSDateSelector trong BSACXem báo cáo với khoảng thời gian chọn nhanh sẽ rất chuyên nghiệp. Đây là phương pháp lập trình VBA kết hợp với control BSDateSelector trong BSAC được tác giả Nguyễn Duy Tuân – Tác giả của BSAC hướng dẫn chi tiết.
(*) khóa học lập trình VBA của Bluesofts.net

(*) Download BSAC – Bluesofts ActiveX Controls

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

6 thoughts on “Lập trình VBA tạo Userform chọn ngày (CALENDAR) với BSDateSelector trong BSAC

  1. máy em cài a tool, nhưng khi cài và register BSAC trên command prompt báo đăng ký thành công nhưng lúc vào VBA/tool để lấy additional controls thì không đươc thầy ak, mà insert file ImportToToolbox.pag vào VBA thì rất ít lệnh và hạn chế vì em muốn dùng cái BSDateSelector mà không có. Có cách nào để khắc phục không thầy?

  2. Trong video có đoạn báo cáo tự chạy khi chọn ngày, muốn làm được như vậy các bạn xem hướng dẫn tạo chi tiết ở đây
    https://www.youtube.com/watch?v=0MGBGlHI6g8&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *