29 thoughts on “Làm Mục Lục Tự Động trong Microsoft Word 2016 -Tutorials Office 2016

  1. giọng không ổn nhưng bày làm rất ổn, hôm trước làm báo cáo bảo vệ mà coi cái ni là không bị bà cô dập te tua rồi :((

  2. khuyến khích mọi nguòi chỉnh mức speed lên 1.25 nghe sẽ dễ hơn, cảm ơn vì chia sẻ hữu ích của kênh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *