24 thoughts on “Làm Đẹp – Vĩnh Thuyên Kim

  1. Tôi gặp VTK ở ngoài rồi khi cô ấy đi diễn và cô ấy thật sự không sexy và cao thon như trong clip, ảo thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *