36 thoughts on “Làm đẹp cùng MInh MInh trước khi đi ngủ nhé

  1. Cô ten Bao Chinh cô muon minh tu van dum co nhe .Co ö ben duc vay co muon mua het toan bo vua may vua kem .Minh tinh coi bao nhieu bao gia cho co nhe .Co cam on Minh Minh

  2. Minh Minh cô xin hoi minh co muon mua 1bo may va kem tay trang ,kem lao hoa .Vay minh cho có biet la tong cong tat ca bao nhieu tien vay .Va co xin hoi minh co bi da mat hay ngua co sai dc kg .Cô thay minh lam cô thich ,nhu kg biet co sai dc kg ,da cô bi cach nay 35 nam ,chu hoi luc cô 30 tuoi da cô dep ai cung thich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *