LA MARCHE DES ÉTUDIANTS-THANH NIÊN HÀNH KHÚC | BẢN TIẾNG PHÁPNguyên thủy bài này là bài “La Marche des Étudiants” ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi “Tiếng gọi thanh niên”, chia thành 3 phần.

Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước soạn năm 1941, trước năm 1945 chỉ hát bí mật.

Lời 2 là “Tiếng gọi sinh viên” do Lê Khắc Thiều và Đặng Ngọc Tốt soạn cuối năm 1941, xuất bản năm 1943 rồi bị cấm.

Lời 3 do Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8-1945.[2]

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

One thought on “LA MARCHE DES ÉTUDIANTS-THANH NIÊN HÀNH KHÚC | BẢN TIẾNG PHÁP

 1. Nguyên thủy bài này là bài "La Marche des Étudiants" ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi "Tiếng gọi thanh niên", chia thành 3 phần.

  Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước soạn năm 1941, trước năm 1945 chỉ hát bí mật.

  Lời 2 là "Tiếng gọi sinh viên" do Lê Khắc Thiều và Đặng Ngọc Tốt soạn cuối năm 1941, xuất bản năm 1943 rồi bị cấm.

  Lời 3 do Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8-1945.[2]
  —————————————
  Lời tiếng Pháp:
  Étudiants! Du sol l'appel tenace
  Pressant et fort, retentit dans l'espace.
  Des côtes d'Annam aux ruines d'Angkor,
  À travers les monts, du sud jusqu'au nord,
  Une voix monte ravie:
  Servir la chère Patrie!
  Toujours sans reproche et sans peur
  Pour rendre l'avenir meilleur.
  La joie, la ferveur, la jeunesse
  Sont pleines de fermes promesses.

  Điệp khúc:

  Te servir, chère Indochine,
  Avec cœur et discipline,
  C'est notre but, c'est notre loi
  Et rien n'ébranle notre foi!
  ——————————————–
  Lời tiếng Việt:

  Lời 1: Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
  Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
  Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên
  Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền.
  Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy
  Vàng đá gấm vóc loài muông thú cướp lấy
  Loài nó, chúng lấy máu đào chúng ta
  Làm ta gian nan cửa nhà tan rã
  Bầu máu nhắc tới nó càng thêm nóng sôi
  Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi.
  Vung gươm lên ta quyết đi tới cùng
  Vung gươm lên ta thề đem hết lòng
  Tiến lên đồng tiến sá chi đời sống
  Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

  Lời 2: Này sinh viên ơi đứng lên đáp lời sông núi
  Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối
  Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên
  Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
  Hồn thanh xuân như gương trong sáng
  Đừng tiếc máu nóng tài xin ráng
  Thời khó thế khó khó làm yếu ta
  Dù muôn chông gai vững lòng chi sá
  Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương
  Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
  Sinh viên ơi mau tiến lên dưới cờ
  Anh em ơi quật cường nay đến giờ
  Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
  Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng.

  Lời 3: Này thanh niên ơi, tiến lên đến ngày giải phóng
  Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống
  Nhìn non sông nát tan thù nung tâm chí cao
  Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào.
  Liều thân xông pha ta tranh đấu
  Cờ nghĩa phấp phới vàng pha máu
  Cùng tiến quét hết những loài dã man
  Hầu đem quê hương thoát vòng u ám
  Thề quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung
  Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng Anh hùng.
  Anh em ơi mau tiến lên dưới cờ
  Anh em ơi quật cường nay đến giờ
  Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
  Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *