29 thoughts on “Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu | #01 Cài đặt, button, biến, vòng lặp

  1. Cảm ơn các bài giảng của bạn! Mình đã dùng hàm match để dò tìm số thứ tự dòng và đã thành công. Vừa rồi, mình cũng dùng hàm đó để dò số thứ tự cột nhưng không được, mặc dù làm được trong excel. Bạn hỗ trợ mình với! Cảm ơn!

  2. Cho em hỏi là để biết ý nghĩa và ứng dụng của các hàm lệnh trong VBA thì có thể tìm hiểu ở đâu?

  3. phần custom ở máy e k giống trong video vậy ạ,mục custom the ribon chỉ có ba nút save,undo,và redo,làm sao để e bật dc macro lên ạ

  4. Ủng hộ kênh của mình với nhé. Thanks all https://www.youtube.com/playlist?list=PLizX1pU6n281wvhHJMLjlmjNAs0Ox0G2Z

  5. Cảm ơn Ad, chúc Ad có nhiều sức khỏe để làm thêm nhiều video về VBA. AD làm rất cụ thể và rất dễ hiểu. Thank you so much

  6. Rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu học lập trình VBA trên Excel như mình. Thanks Gà nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *