13 thoughts on “[Lập trình game với UNITY 3D] Hướng dẫn cài đặt Unity 3d

  1. ad cho e hỏi là để lập trình dc game 3d trên unity thì cần cấu hình laptop như nào ạ ? ( CPU, RAM, VGA )

  2. cho mình hỏi, lúc tạo project thì mình không muốn để ở ổ C (mặc định) mà muốn chuyển ổ D, tuy nhiên sau khi project load xong thì báo lỗi Console là : Error loading launcher://unity/C:/Users/Dell/AppData/Roaming/Unity/Packages/node_modules/unity-editor-home/dist/index.html?code=qgKg3Te6JVwSOlV7YilP4g00bf&locale=en&session_state=969f8e1885fd2253962a74cc319b4cd20b6ab0e9d7afeafaccb1bd7355016dce.lszBHh6kaT9w2ztnSRdBhw011f#/login
    Xin giúp mình với
    Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *