Kỷ yếu Triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký 1 2Sau gần 1 năm tổng hợp nội dung, bài viết, các tài liệu từ buổi triển lãm và hội thảo về học giả Petrus Trương Vĩnh Ký, cuốn Kỷ yếu về Trương Vĩnh Ký vừa được xuất bản.
Buổi ra mắt cuốn Kỷ yếu Triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 1 Tháng Chín, 2019,
tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster CA 92683.

Người Việt TV © 2019 –
Người Việt Online –

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *