KS săn ong tập 12, Giằng Co Với Tử Thần – Ong Cắn Lá Cuối Mùa #DSBGks săn ong tập 12 gánh ong khủng 2019,video ghi lại quá trình xử lý,di chuyển tổ ong cắn lá cuối mùa về nhà của mấy anh em chúng tôi.
mời mọi người xem chơi.
đừng quên ủng hộ kênh nhé🤣.

#ganhong #batong #lothuong #ongkhung #canla #ong2019

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

Posted in Uncategorized

10 thoughts on “KS săn ong tập 12, Giằng Co Với Tử Thần – Ong Cắn Lá Cuối Mùa #DSBG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa