Kinh hồn tới BV Chợ Rẫy thăm em Quốc 11 lần mổ não chờ ghép sọEm Đỗ Hoàng Bảo Quốc trải qua 11 lần phẫu thuật đang nằm chờ để phục hồi sức khỏe chuẩn bị ghép vỏ não. Em Quốc bị tai nạn năm 25 tuổi (nay…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply