10 thoughts on “Kiểm tra và sửa quạt ve chai (kênh sáng tạo Đ&C)

  1. Thấy bạn làm hay quá bữa mình mua đc cái nhưng nhỏ hơn của bạn . Quạt chạy nhưng số 1 và 2 yếu mình mở ra sửa và cái kết là đc bỏ vào bao cẩn thận ,ko sót món gì xong đút vào gầm bàn kkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *