37 thoughts on “Kí hiệu mã IPhone cho biết nguồn gốc của máy như thế nào?

  1. NGAW2LL/A của em thế này thì dùng có ổn không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *