39 thoughts on “KHU DU LICH SINH THÁI VƯỜN CÒ TÂN LONG NGÃ NĂM SÓC TRĂNG

  1. khu du lịch vườn cò Tân Long có nhiều cò đến đây sinh sống quá, đi du lịch sinh thái vườn cò thật là bổ ích các bạn nhỉ.

  2. Được cùng bạn đi du lịch sinh thái thăm vườn cò thích quá.Nhìn những chú cò trắng phau thật đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *