Khu du lịch Đại Nam đốt pháo hoa lễ 2/9#phaóhoa#khudulichdainam
Năm nay lễ 2/9 khu du lịch đại nam bình dương lại đốt pháo hoa dài tận 30 lúc 20gio, nhưng xem trễ 1 tí mình chỉ ghi nhận được tầm 1p và chia se voi các bạn đây nhé

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

20 thoughts on “Khu du lịch Đại Nam đốt pháo hoa lễ 2/9

  1. Cả nhà mình đi xem lễ đốt pháo hoa ở khu du lịch Đại Nam Bình Dương,hẹn tết xem tiếp nhea các bé,thương lắm nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa