One thought on “Khu đô thị bỏ hoang Mê Linh – nơi chôn vùi hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

  1. Tốc độ phát triển của huyện Mê Linh quá chậm chạp.Hầu hết các dự án không hoạt động.Chính phủ cần cho thanh tra thu hồi các dự án chết.Quá buồn cho huyện Mê Linh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *