10 thoughts on “KHOẢNH KHẮC QUAY GHI HAI ĐOÀN TÀU HOẢ TRÁNH NHAU .

  1. Mình thăm đoàn tàu , xem khoảnh khắc hai đoàn tàu tránh nhau … mình thích đi tàu lửa lắm nhưng từ lúc lớn đến giờ chưa đi lần nào …hi… (lúc nhỏ thì được đi hoài ) Bạn hiền quay cảnh đoàn tàu đẹp lắm … . rõ ràng thật chất lượng ….lk mạnh ……
    Mến chúc bạn hiền ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gđ thân yêu nhé..** HAPPY FATHER'S DAY **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *