One thought on “Khi bạn có ước mơ làm diễn viên nhưng đủ má thằng quay phim

  1. lâu lắm rồi mới thấy sổ đầu bài, ngày xưa mk được sướng tên suốt:))
    hóng b ghé mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *