4 thoughts on “Khảo sát nhà đang xây ở thành phố Biên Hòa – Đồng Nai

  1. * Có sổ thì mua – Không sổ thì thôi
    * Xây dựng thì hợp đồng đàng hoàng , lựa chọn nơi uy tín chứ ko phải giá rẻ
    * Vay hơn 50% để mua Bđs thì cơ hội thua > 50%
    ** Hãy tự rèn luyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *