4 thoughts on “Khắc phục mắt camera bị mờ nhoè

  1. M dùng cái G43s vstacam wifi mà m nói bên điện thoại bên kia ko nghe được b có cách nào chỉ m khắc phục với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *