11 thoughts on “Khắc phục lỗi không nhận vân tay trên iPhone

  1. Chả hiểu sao cái 6plus của mình .khi cài vân tay xog thì bấm rất dễ dàng.mà cứ để khoảng lâu lau tí là bấm nó đéo nhận.dcm cứ thử lại….bực vcl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *