3 thoughts on “In nhiều trang trên một tờ giấy trong Word 2010, 2013

  1. Ad ơi có thể chỉ em cách in 4 trang trong 1 tờ 2 mặt không ạ ?
    Em in mà nó hết bị ngược thì lại bị hỏng chỉ giùm e với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *