22 thoughts on “HVT/xe cầu đậy chở keo trời mưa đường trơn quá nguy hiểm

  1. Xếp nhông lại đi bạn ơi. Xe jhông đồng tốc máy nổ nặng nề lắm.
    Mình góp ý thôi chẳng có ác ý j cả

  2. Xe khoe qua ban oi,may cay chua chac da dc the nay dau,qua dang cap luon,lam keo nhieu the nay sao ban ko mua may cay to di cho cho nhieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa