31 thoughts on “Hướng dẫn xuất ảnh PNG – ảnh không nền trong photoshop

  1. Anh này đọc nút delete mà mình không hiểu được nút đó là gì luôn á, "nút đen de le te", thấy bình luận ở dưới mới hiểu, hic.

  2. Bỏ chọn nhận diện màu tương đồng trên chiếc lá ở 1:05 thì làm thế nào ạ, nhiều khi nó nhận diện sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *